W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW PROPERTY należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

FAQ

Co zyskam, współpracując z Fingrow Property?

 

Nasi eksperci oferują fachowe doradztwo w procesie nabycia skomercjalizowanych nieruchomości, pomagają w uzyskaniu preferencyjnego kredytu oraz innych form sfinansowania nieruchomości oraz w rozliczeniach podatkowych. Dzięki współpracy z ekspertami Fingrow Property nasi klienci czerpią z rynku nieruchomości konkretne zyski.

 

Jakie są kryteria doboru nieruchomości inwestycyjnych?

 

Nasze kryteria doboru nieruchomości inwestycyjnych są bardzo restrykcyjne. Wybieramy nieruchomości znajdujące się wyłącznie w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach takich jak Śródmieście/Warszawa. Są to nieruchomości zapewniające duży potencjał inwestycyjny. Atrakcyjna cena nabycia i stosunkowo nieduże koszty zarządzania inwestycją w porównaniu do możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych to kryterium, na które kładziemy szczególny nacisk.

 

Jakie nieruchomości podlegają opodatkowaniu?

 

Zgodnie z polskim prawem opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości bądź obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Eksperci Fingrow Property doradzają we wszelkich kwestiach związanych z podatkiem od nieruchomości.

 

Kto decyduje o stawkach podatkowych?

 

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny, co oznacza, że o jego wysokości decyduje rada gminy. Maksymalną wysokość podatków i opłat lokalnych na każdy rok określa Ministerstwo Finansów.